Sự tinh ranh đó quá tốt, tôi không thể chịu đựng nổi.

0 views
0%

Sự tinh ranh đó quá tốt, tôi không thể chịu đựng nổi.