Cậu Bé Bút Chì 9GB – Cách Chơi Game

Cậu bé bút chì 9gb là một nhân vật khó chịu lẽ ra phải có trong trò chơi nhưng đã bị loại bỏ do quá khó chịu. Có một số sự kiện ngẫu nhiên có thể xảy ra, bao gồm sự kiện mất bút chì, khiến Cậu bé bút chì bị mất bút chì và không thể đâm người.

Một trong những điều khó chịu nhất về Cậu bé bút chì là cậu ấy phát ra những âm thanh nhàn rỗi khi mất dấu người chơi. Điều này khiến người chơi rất khó chịu và có thể khó kiểm soát anh ta.

Nếu bạn đang cố gắng chơi trò chơi, hãy nhớ ở trong phòng không có gió hoặc luồng không khí dư thừa. Đóng cửa sổ và tắt quạt.

Sau đó, đặt bút chì ở nơi bạn có thể dễ dàng với tới mà không bị rối hoặc cản tầm nhìn của bạn. Điều này có thể mất một số thực hành, nhưng cuối cùng nó sẽ được đền đáp.

Sau một thời gian, bút chì sẽ có thể tự di chuyển. Điều này sẽ giúp điều khiển dễ dàng hơn và âm thanh nhàn rỗi sẽ ngừng phát.

Điều này cũng xảy ra khi Cậu Bé Bút Chì bị người chơi cắm sừng. Đây là một sự cố rất phổ biến và có thể cực kỳ khó chịu.

Ngoài ra còn có nhiều sự kiện khác có thể xảy ra, chẳng hạn như người chơi bị cắm sừng. Điều này cũng có thể cực kỳ khó chịu và không phải là điều thường xảy ra trong Chế độ cứng.