Mại dâm liên quan đến tình dục vì tiền

Tục quan hệ tình dục vì tiền ở Việt Nam đang diễn ra phổ biến và tràn lan. Tuy nhiên, theo báo cáo của các du khách đến Việt Nam rằng thái độ đang dần thay đổi và ngày càng có nhiều người đến Việt Nam với ý định quan hệ tình dục vì tiền. Hình thức trao đổi giao dịch này không phải là mới ở châu Á. Trong nhiều thế kỷ, hoạt động buôn bán dịch vụ tình dục của người châu Á trải qua quá trình cưỡng bức – phụ nữ được đưa từ Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước châu Á khác đến hành nghề mại dâm ở Trung Quốc, Hàn Quốc và các khu vực khác của châu Á. Theo thời gian, hoạt động buôn bán này được gọi là buôn bán nô lệ tình dục châu Á.

Thuật ngữ "buôn bán tình dục" gợi liên tưởng đến hoạt động mại dâm bất hợp pháp và nô lệ tình dục quốc tế. Tuy nhiên, không có thông tin xác thực về số lượng chính xác những người đã trở thành nạn nhân của nạn buôn bán tình dục trong những năm qua ở Việt Nam và các khu vực lân cận trong khu vực châu Á. Các ước tính đưa ra con số lên tới 200.000 trên khắp Việt Nam và vùng lân cận Hà Nội. Luật pháp liên quan đến buôn bán tình dục rất khác nhau ở Việt Nam.

Ở một số vùng nông thôn ở Việt Nam, tình dục vì tiền không phải là hiếm. Mặc dù thái độ đối với nô lệ tình dục và mại dâm đang dần thay đổi, nhưng ở một số vùng của đất nước, đặc biệt là ở nông thôn, việc phụ nữ hành nghề mại dâm là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ở một số thành phố như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tình dục vì tiền đã ăn sâu vào văn hóa Việt Nam và được nhiều nam giới Việt Nam sử dụng để quảng cáo cho các nhà thổ hợp pháp của họ. Sự hiện diện của các chợ "Đồng Phú" có tổ chức và thường bạo lực ở các thành phố lớn của Việt Nam tiếp tục trấn áp hoạt động mại dâm và mua bán dâm của nam giới ở Việt Nam và nước ngoài. Nhiều người từ Trung Đông và từ các nước nghèo ở Châu Phi đang vào Việt Nam và các khu vực lân cận với tư cách là công nhân và khách hàng.