It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Từ đồng nghĩa với "Gian lận và giả mạo"

Phony có một phiên bản từ hai thanh, với cách viết giống hệt từ "phony". Khi bạn nói điều gì đó hoặc ai đó là giả mạo, bạn đang nói rằng đó không phải là những gì nó có vẻ như. Một người giả mạo thường không chân thành, chẳng hạn như bạn của bạn, người đã hành động như bạn gái thân nhất của bạn chỉ để có được bạn trai của bạn. Đó sẽ là câu trả lời một từ cho câu hỏi thế nào là hàng rởm; tuy nhiên, có những câu trả lời khác sáng tạo và hiệu quả hơn là chỉ "rởm".

Từ "không thành thật" có thể có hai nghĩa, cả hai nghĩa đều không đúng. Không thành thật là danh từ, trong khi lừa đảo là tính từ. Từ "không thành thật" mô tả một người không trung thực và cố gắng hành động theo những cách lừa đảo. Mặt khác, từ "lừa đảo" mô tả một người nào đó đang giả vờ làm điều gì đó khi họ thực sự không biết bằng cách nào hoặc nếu họ có thể làm điều đó. Đó có thể là mô tả hành động của một doanh nhân sở hữu cửa hàng nơi mọi thứ đều được giảm giá và sử dụng các chiến thuật bán hàng cho thấy anh ta có thể bán sản phẩm với giá cao hơn hoặc một người giả vờ họ là một fan hâm mộ lớn của một đội hoặc cá nhân trong khi họ thực sự là một người hâm mộ nhiệt thành của một đội hoặc cá nhân khác.

Vì vậy, bây giờ chúng ta biết từ "rởm" nghĩa là gì, và "lừa đảo" nghĩa là gì. Chúng tôi cũng biết rằng "không thành thật" và "gian lận" không phải là từ đồng nghĩa; đúng hơn, chúng mô tả hai tình huống rất khác nhau. Nếu ai đó "ngu ngốc" hoặc "rởm", thì đó là tính từ mô tả hành động cả tin, trong khi nếu bạn gọi ai đó là "giả tạo" hoặc "không chân thành" thì bạn đang mô tả hành động giả vờ là người khác. Vì vậy, thay vì nghĩ rằng tất cả mọi người liên quan đến tình huống đều cố gắng chơi cùng một trò chơi, tại sao không chỉ gọi những người chơi trên sân – những kẻ "ngu ngốc" và "những kẻ gian lận." Và sau đó gọi hành động của họ là "rởm". Điều đó sẽ làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn!