Mại dâm ở việt nam

Mặc dù tình trạng lây nhiễm HIV ở nam giới quan hệ tình dục đồng giới (MSM) ở Việt Nam ngày càng được chú trọng, nhưng có rất ít nghiên cứu tập trung vào nguy cơ HIV và khám phá các yếu tố nguy cơ đặc trưng cho đồng tính nam. Một nghiên cứu đã xem xét tỷ lệ hiện nhiễm HIV và mối tương quan với nhận thức về HIV và các chuẩn mực xã hội ở Việt Nam cho thấy thái độ đối với tình dục, vai trò giới và HIV đã được chấp nhận nhiều hơn so với trước đây. Nghiên cứu cho thấy mặc dù một số dữ liệu về tỷ lệ hiện nhiễm HIV là trước đó, nhưng sự chấp nhận rộng rãi của xã hội đối với quan hệ tình dục và thực hành phòng chống HIV đã tạo ra một môi trường hỗ trợ cho sức khỏe tình dục và xét nghiệm HIV ở nam giới hiện có quan hệ tình dục đồng giới. Những phát hiện này chỉ ra rằng cần phải nỗ lực nâng cao nhận thức về tình dục và cung cấp thông tin về các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV hiện tại để tăng tỷ lệ hiện nhiễm HIV nói chung ở Việt Nam.

Mại dâm là một hành vi phạm tội ở Việt Nam, và mại dâm thường là bất hợp pháp và được tiến hành ở những khu vực được coi là không an toàn cho tình dục. Mối quan tâm đặc biệt của Chính phủ Việt Nam và xã hội Việt Nam nói chung là nhận thức của công chúng về mại dâm như một hoạt động kiếm tiền. Nhiều người bị mắc kẹt trong ngành công nghiệp tình dục bị ép buộc thực hiện các hành vi tình dục nguy hiểm chỉ với số tiền tối thiểu hoặc buộc phải thực hiện hành vi tình dục thương mại để tồn tại. Ngoài việc ép buộc phụ nữ thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của họ, nhiều phụ nữ còn bị buôn bán đến các khu vực khác để họ bị lạm dụng thể chất và tình dục. Trẻ em bị mắc kẹt trong buôn bán tình dục có thể bị bỏ rơi, bị lạm dụng thể chất hoặc tâm lý và phơi nhiễm với HIV / AIDS.

Để ngăn chặn việc trẻ em tiếp xúc với mại dâm và thúc đẩy tình dục và các mối quan hệ lành mạnh, luật pháp Việt Nam nghiêm cấm mại dâm trẻ em và xử lý hình sự những người bảo trợ hoặc quảng cáo dịch vụ của gái mại dâm. Mặc dù không có luật nào giải quyết các điều kiện làm việc của gái mại dâm, nhưng thị trường mại dâm địa phương, xét về khách hàng, có thể không cung cấp điều kiện sống thích hợp cho những gái mại dâm đó. Một số nhà thổ cung cấp thức ăn, chỗ ở và phương tiện kiếm tiền, nhưng họ không cung cấp việc làm cho trẻ em gái hoặc trẻ em trai bị mắc kẹt. Nhiều cô gái làm việc nhiều giờ với mức lương ít hoặc không được trả. Ngoài ra, các cô gái thường phải sống và nghỉ ngơi trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh. Việc thiếu sự bảo vệ của pháp luật đối với mại dâm khiến cho điều kiện làm việc của phụ nữ Việt Nam giống như tất cả những phụ nữ khác trên thế giới – phần lớn vẫn chưa được bảo vệ.