Herpes sinh dục, HIV-AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Mối quan hệ giữa tình dục, sức khỏe và STD (Các bệnh lây truyền qua đường tình dục) là một mối quan hệ phức tạp. Những người hoạt động tình dục có nguy cơ lây nhiễm HIV cao hơn, đặc biệt là khi có nhiều bạn tình. Trong khi các nghiên cứu về HIV gần đây tập trung vào việc lây nhiễm HIV ở nam giới có quan hệ tình dục với nam giới khác (MSM), nhiều nghiên cứu đã tập trung vào sự phổ biến của các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác nhau, đặc biệt là viêm gan C, vốn phổ biến ở những người đồng tính nam. Tuy nhiên, bài báo này đề xuất giải quyết các yếu tố nguy cơ liên quan đến HIV đối với MSM ở Việt Nam, tập trung vào vấn đề lạm dụng chất kích thích và giáo dục HIV. Nghiên cứu này là một phần của nghiên cứu lớn hơn trên toàn quốc về lạm dụng chất kích thích và giáo dục phòng chống HIV.

Dựa trên một cuộc khảo sát trên toàn quốc, gần 18% MSM cho biết có quan hệ tình dục với một người mới được chẩn đoán nhiễm HIV hoặc đã tiến hành đông máu sau khi xét nghiệm HIV. So với các quốc gia khác, Việt Nam có tỷ lệ nam giới sử dụng chất kích thích cao hơn và tỷ lệ nam sinh viên trung học phổ thông và đại học có quan hệ tình dục trong thời gian nghiên cứu thấp hơn. Nghiên cứu kết luận rằng việc thiếu thông tin về việc sử dụng chất gây nghiện phổ biến trong nhóm MSM có thể dẫn đến việc báo cáo không đầy đủ và do đó tỷ lệ nhiễm STD không được công bố rộng rãi.

Là một phần của nghiên cứu tổng thể trên toàn quốc, đã có các so sánh có hệ thống về chẩn đoán, tuổi, giới tính và quốc gia xuất xứ của MSM. Các tác giả kết luận rằng sử dụng chất kích thích là một yếu tố chính liên quan đến tỷ lệ hiện nhiễm HIV. Nghiên cứu này rất quan trọng vì tính chất dịch tễ học phức tạp của các bệnh lây truyền qua đường tình dục. STD thường liên quan đến các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác, khiến việc chẩn đoán và điều trị sớm trở nên quan trọng đối với sự sống còn. Các chiến lược phòng ngừa và điều trị STD hiệu quả phải được thực hiện để kiểm soát cả sự lây lan của STD và các vấn đề sức khỏe liên quan của nó.